บัญชีออมทรัพย์ ห้างกำปั่นทอง
NameMS.CHINCHUTA CHARUNAGA (จิณห์จุฑา จารุนาค)
Saving Account (บัญชีออมทรัพย์)
The Siam Commercial Bank (SCB) ACC# 406-7-52843-3
Kasikorn Bank (KBANK) ACC#683-2-12558-8
Krung Thai Bank (KTB) ACC#984-2-52088-9
TMB Bank (TMB) ACC#129-216635-0

Name : MR.NIPON VANASETTA (นิพนธ์ วรรณเศษตา)
Bangkok Bank (BBL) ACC#026-4-44381-3

NAME : MR.NAPON VANASETTA (นภนต์ วรรณเศษตา)
Bank of Ayudhya (BAY) ACC#145-1-26419-0