จี้เพชรเหรียญราชินีทองคำ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฉลองพระชนมายุครบสามรอบ 12สิงหาคม2511 เพชร 3.015 กะรัต

G002035

ชนิด 22k Yellow Gold
น้ำหนัก 22.35 กรัม
น้ำหนักเพชร 3.015 กะรัต 239 เม็ด

จี้เพชรเหรียญราชินีทองคำ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฉลองพระชนมายุครบสามรอบ 12 สิงหาคม 2511 รัฐบาลไทย ทอง90% มูลค่าหน้าเหรียญ300บาท น้ำหนักเหรียญ 7.5 กรัม
เพชร
RBD0.10cts. E VVS 2.8mm
RBD0.775cts./14P 2.3-2.4mm DEF VVS
RBD0.45cts./14P 1.9-2.0mm DEF VVS
RBD1.69cts./210P 1.3-1.4mm DEF VVS

160,000.00 ฿

5 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน :