งานฝากซ่อมลงยาแหวนสตอเบอรี่

ชนิด 96.5% Gold
น้ำหนัก 1 สลึง (3.79 กรัม)
ขนาด 53

30 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน :