เลี่ยมกรอบพระ เปิดหน้า - เปิดหลัง แกะลาย

C015182

ชนิด 22k Yellow Gold
น้ำหนัก 1.4 กรัม

30 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน :